Ngày 02/04/2021 tại Thành Phố Thủ Đức, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)  và UBND Thành Phố Thủ Đức đã ký kết hợp tác giữa về việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ CNTT góp phần xây dựng thành phố Thủ đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, văn minh và hiện đại.

Ông Hoàng Tùng chủ tịch UBND TP Thủ Đức và Ông Ngô Xuân Trường Trưởng Đại diện VNPT tại TP.HCM ký thỏa thuận hợp tác.

Trong khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2021-2026, hai bên đã thống nhất, tăng cường hợp tác, UBND TP Thủ Đức sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT triển khai các nội dung về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số, phối hợp triển khai các giải pháp về giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, an ninh công cộng, quy hoạch đô thị, môi trường…  hướng tới xây dựng  thành phố Thủ Đức đi đầu về ứng dụng CNTT phù hợp với nhu cầu và điều kiện của Đô thị thông minh.

Ông Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức phát biểu tại lễ ký kết.

Với thỏa thuận này VNPT sẽ xây dựng giải pháp theo hướng kiến tạo hệ sinh thái mở, xây dựng lộ trình triển khai theo nhu cầu thực tiễn, thực hiện triển khai tích hợp các dịch vụ để từng bước xây dựng hệ sinh thái ứng dụng đô thị thông minh tại thành phố Thủ Đức theo mô hình phát huy sáng tạo của đầy đủ các thành phần tham gia.

VNPT cam kết sử dụng nguồn lực tốt nhất trong điều kiện cho phép để đáp ứng nhu cầu phát triển của Thành phố Thủ Đức, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng mạng lưới, ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin; Cam kết tư vấn, giới thiệu, xây dựng và triển khai cho TP Thủ Đức các công nghệ mới nhất, thành tựu mới nhất trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin, đảm bảo khả năng cung cấp hệ thống hạ tầng mạng, giải pháp công nghệ trên các lĩnh vực Đô thị thông minh.

Tập đoàn VNPT là Tập đoàn kinh tế Nhà nước giữ vị trí hàng đầu của Việt Nam về phát triển hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin. Hiện nay, VNPT vinh dự được Chính phủ tin tưởng giao nhiệm vụ triển khai các dự án như “Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư” khai trương chính thức tháng 2/2021, dự án “Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống báo cáo phục vụ Văn phòng chính phủ”, đối với Trung tâm điều hành Đô thị thông minh, VNPT đã triển khai trên 20 tỉnh, thành trên cả nước…

Thông qua thực tiễn triển khai, cùng với việc tập trung nguồn lực, đội ngũ nhân sự chất lượng về CNTT, với các thế mạnh về nền tảng hạ tầng ICT, an ninh thông tin, nền tảng dữ liệu mở và các giải pháp chuyên ngành VNPT cam kết sẽ đồng hành cùng TP Thủ Đức triển khai đô thị thông minh với thời gian ngắn nhất để sớm mang lại hiệu quả cho người dân và chính quyền thành phố.