Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có Công văn số 6770/CTTPHCM-KK liên quan đến việc không xử phạt VPHC đối với hành vi vi phạm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp NNT có trụ sở DN, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly, cá nhân thuộc đối tượng bị cách ly.

Nguồn : Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh