Ông Lê Viết Hải (trái) và ông Trịnh Chí Cường.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho biết, được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM giao nhiệm vụ, HUBA đã tiến hành sàng lọc và đề cử 5 doanh nhân vào danh sách ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV (2021-2026) và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, HUBA đã đề cử 2 doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội là ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Hoà Bình và ông Trịnh Chí Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Đại Đồng Tiến.

3 doanh nhân ứng cử đại biểu HĐND TPHCM là ông Trần Việt Anh – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn; ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật tự động ETEC và ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Tân Quang Minh.

HUBA mong muốn, với việc các doanh nhân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, sẽ nói lên tiếng nói của giới doanh nghiệp tại các diễn đàn Quốc hội và HĐND thành phố, cùng đóng góp để đưa TP, đưa đất nước phát triển.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021. Tại TPHCM, có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 32 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP. TPHCM sẽ có 16 quận bầu 2 cấp: đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP. Số lượng đại biểu Quốc hội là 30 và số đại biểu HĐND TP là 95 (giảm 10 đại biểu HĐND so với khoá trước).Theo HUBA, với doanh nhân ứng cử vào HĐND TP.HCM, ứng viên phải đạt tiêu chuẩn của đại biểu HĐND được quy định tại điều 7 của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời không vi phạm những quy định tại điều 37 của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND.

Riêng TP Thủ Đức sẽ bầu 3 cấp, gồm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM và đại biểu HĐND TP Thủ Đức; 5 huyện và 63 xã, thị trấn ở TPHCM bầu 4 cấp. HĐND TP Thủ Đức sẽ có 40 đại biểu, HĐND các huyện có 35 đại biểu, riêng Cần Giờ có 30 đại biểu; HĐND 63 xã thị trấn có 30 đại biểu./.

Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Ông Trịnh Chí Cường – Tổng giám đốc CTCP Nhựa Đại Đồng Tiến
ÔngTrần Việt Anh – Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn
Ông Nguyễn Đặng Hiến – Tổng giám đốc Công ty TNHH SXTM Tân Quang Minh
Ông Nguyễn Viết Toàn – Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật tự động ETEC

Nguồn VOV