Ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ (phải) và ông Bùi Xuân Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland (trái) ký kết Thỏa thuận hợp tác – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 19/3/2021, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, VTV Digital – Đài truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Novaland ký kết các Thỏa thuận hợp tác đồng hành cùng chiến lược phát triển bền vững, trong đó trọng tâm là Chương trình trồng mới 10 triệu cây xanh tại một số địa phương để hiện thực hóa sáng kiến trồng mới 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hồng Sâm Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ cho biết, góp phần thực hiện hóa sáng kiến, chỉ đạo trồng mới 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, VTV Digital và Tập đoàn Novaland cùng chung tay xây dựng đề án có ý nghĩa nhiều mặt, đó là trồng 10 triệu cây xanh ở một số địa phương. Ba cơ quan sẽ cùng đồng hành chung tay phát triển xanh, phát triển bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ông Lê Quang Minh, Giám đốc VTV Digital cho biết, với sự chung tay, tiếp sức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Tập đoàn Novaland, VTV Digital đã sẵn sàng tạo ra một hệ sinh thái rất mạnh, mang lại những câu chuyện truyền thông ý nghĩa để cụ thể hóa sáng tạo việc trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, với sự chung tay, hỗ trợ của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, chương trình sẽ tạo ra sự cộng hưởng lớn, lan tỏa để thay đổi nhận thức, hành vi trong cộng đồng, giúp xây dựng môi trường xanh, phát triển bền vững.

Bày tỏ vui mừng được đồng hành cùng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và VTV Digital trong nhiều hoạt động vì cộng đồng trong thời gian sắp tới, ông Bùi Xuân Huy cho biết, bước đầu Tập đoàn Novaland tập trung vào chương trình trồng cây gây rừng triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm hiện thực hóa lời phát động của Thủ tướng Chính phủ “Vì một Việt Nam xanh”. Điều này không chỉ góp phần cải thiện môi trường sinh thái mà còn mang lại nguồn lợi kinh tế cho mỗi gia đình và xã hội, góp phần phát triển kinh tế của các địa phương, đất nước.

“Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, chính vì vậy sự hợp tác này là một lời cam kết để cùng hướng tới mục tiêu chung vì lợi ích và sự phát triển bền vững cho môi trường, cộng đồng và xã hội, đồng thời lan tỏa tới cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo tồn thiên nhiên, góp phần làm cho Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn, bầu khí quyển ngày càng trong lành hơn, môi trường sống nhờ đó thêm phần Xanh-Sạch-Đẹp.

Theo Thỏa thuận được ký kết, các bên sẽ hợp tác để đồng hành trong các hoạt động của Novaland trong triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững; tập trung phối hợp, thông tin truyền thông về Chương trình trồng mới 10 triệu cây xanh, trong đó năm 2021, dự kiến trồng từ 1 triệu cây-2 triệu cây tại một số địa phương để hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và VTV Digital – Đài truyền hình Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí-truyền thông tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh với tác động tích cực, lâu dài, có ý nghĩa nhiều mặt, góp phần thúc đẩy, lan tỏa phong trào trồng cây xanh tới các địa phương trên cả nước, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người dân cả nước để tiếp tục có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực trong việc trồng cây, trồng rừng, phục hồi và bảo vệ thiên nhiên theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Mỗi người trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh, mỗi nhà góp một mảng xanh, mỗi khu dân cư góp một vùng xanh để đất nước ta ngày càng xanh, phát triển nhanh và bền vững, cùng chung tay chăm lo cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn, đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ Trái đất – ngôi nhà chung của nhân loại”.

Ông Bùi Xuân Huy và ông Lê Quang Minh, Giám đốc VTV Digital (phải) ký kết Thỏa thuận hợp tác – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã luôn nhất quán quan điểm phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, nỗ lực thực hiện hài hòa các yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường. Tháng 11/2020, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề xuất sáng kiến trồng mới 01 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021-2025. Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Góp phần hiện thực hóa các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhằm tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về vai trò, lợi ích lâu dài của phát triển bền vững, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã đẩy mạnh thông tin-truyền thông về chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh, phối hợp với một số địa phương như Bến Tre, Phú Yên tổ chức phát động hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn “Cổng Thông tin điện tử Chính phủ”