UBND TPHCM vừa có văn bản số 32/TB-UBND thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

Thông báo nêu rõ, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội sẽ nghỉ 1 ngày thứ Tư, 21/4/2021 (nhằm ngày 10/3 Âm lịch). Trong ngày nghỉ nêu trên, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân sẽ thực hiện treo cờ Tổ quốc.

Thành phố giao Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, quận – huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý. Đồng thời, bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý.

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND TP Thủ Đức và các quận – huyện thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố.