Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện để người dân được về quê theo nguyện vọng, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã và đang tiến hành khảo sát nhu cầu về quê của người dân trên địa bàn quận tại địa chỉ: http://covid.quan12.gov.vn/khaosatveque/.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã liên hệ và lập danh sách các đơn vị đầu mối là Hội đồng hương của các tỉnh, thành hiện có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, đang tổ chức đưa đón người dân về quê (đính kèm danh sách).

Xem chi tiết tại đây: https://bit.ly/379W4WE

Nguồn Ủy ban nhân dân Quận 12