Nội dung này được nhắc đến trong Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và cơ quan, địa phương liên quan xây dựng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, cung cấp, tiếp nhận, xử lý dịch vụ công hỗ trợ giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong tháng 10/2021.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đôn đốc triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa thủ tục hồ sơ, rút ngắn thời gian nhằm tạo điều kiện tiếp cận chính sách dễ dàng, nhanh chóng; đồng thời tiếp tục kiến nghị chính sách mới hỗ trợ người lao động, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Ngoài ra, tại Nghị quyết, Chính phủ đề nghị các tỉnh, thành phố chú trọng thực hiện các nội dung sau:

– Quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và phù hợp thực tế của địa phương, thích ứng an toàn với dịch bệnh;

– Đưa dịch vụ y tế đến gần người dân nhất, ngay tại xã, phường, thị trấn, ưu tiên hàng đầu việc điều trị giảm tử vong;

– Khuyến khích, hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh theo nguyên tắc sản xuất phải an toàn, an toàn mới sản xuất;

– Nghiêm cấm ban hành các quy định không phù hợp, không đúng thẩm quyền gây cản trở, ách tắc giao thông, lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu…

Nghị quyết được ban hành ngày 11/9/2021.