Từ 00 giờ 00 ngày 16/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên toàn địa bàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Giãn cách triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả

TPHCM sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên toàn địa bàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 2715/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố và Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố từ 00 giờ 00 ngày 16/9 đến hết ngày 30/9/2021 với phương châm triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên từng địa bàn cụ thể.

Tiếp tục thực hiện việc cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng được phép lưu thông theo Công văn số 2800/UBND-VX, Công văn số 2850/UBND-VX và Công văn số 2994/UBND-ĐT của UBND Thành phố. Giấy đi đường do Công an Thành phố đã cấp tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30/9/2021.

Về việc đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 2798/KH-UBND và Công văn số 2994/UBND-ĐT của UBND Thành phố.

Người dân đi chợ 1 lần/1 tuần tại địa bàn kiểm soát được dịch

Đối với Quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn các quận, huyện này và Khu Công nghệ cao được thực hiện thí điểm cho phép người dân đi chợ 1 lần/1 tuần theo kế hoạch được UBND TPHCM chấp thuận.

Thành phố cũng bổ sung các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được hoạt động theo kế hoạch của UBND các địa phương, tuân thủ Bộ tiêu chí an toàn do UBND Thành phố ban hành.

Shipper được hỗ trợ chi phí xét nghiệm đến hết ngày 30/9/2021

Nhân viên giao nhận của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hoá có ứng dụng công nghệ (shipper) được hoạt động liên quận, huyện và TP Thủ Đức từ 06 giờ 00 đến 21 giờ 00 hàng ngày.

Điều kiện đối với loại hình hoạt động giao nhận hàng hoá có ứng dụng công nghệ được yêu cầu phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày/1 lần. Ngân sách Thành phố chi trả chi phí xét nghiệm cho lực lượng này đến hết ngày 30/9/2021.

Một số loại hình kinh doanh được hoạt động trên địa bàn 1 quận, huyện, TP Thủ Đức

Cho phép các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh (có giấy phép đăng ký kinh doanh) hoạt động từ 06 giờ 00 đến 21 giờ 00 hàng ngày, gồm: dịch vụ bưu chính, viễn thông; thiết bị tin học văn phòng, thiết bị, dụng cụ học tập; dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi; các cơ sở kinh doanh này hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ”, chỉ bán hàng thông qua đặt hàng trực tuyến; dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y; dịch vụ bảo trì, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải và cung ứng linh kiện, phụ tùng phục vụ hoạt động này; sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực thực phẩm.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nói trên chỉ được phép hoạt động trên địa bàn 1 quận, huyện, TP Thủ Đức; phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày/1 lần; kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả.

Người lao động trực tiếp tại nơi làm việc phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccinen phòng, chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm với tần suất 5 ngày/1 lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người; kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả.

Công trình xây dựng, giao thông được phép hoạt động nếu đảm bảo an toàn

Thành phố cho phép các công trình xây dựng, giao thông được phép tổ chức thi công công trình trên cơ sở tuân thủ theo Bộ tiêu chí an toàn do UBND Thành phố ban hành. Tùy tình hình an toàn phòng chống dịch tại từng địa bàn, các sở, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức đề xuất danh mục các công trình cụ thể. Sở Xây dựng chủ trì tham mưu, đề xuất UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Hoạt động thể thao được hoạt động trở lại

Các sinh hoạt thể dục thể thao tại các công viên thuộc khu dân cư, chung cư thuộc các “vùng xanh”, Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét quyết định, cho phép hoạt động trở lại nếu đảm bảo các qui định an toàn phòng, chống dịch và phải tuân thủ nguyên tắc 5K.

Sẽ xem xét thí điểm mở cửa tại các địa bàn khác khi đảm bảo an toàn

Thành phố giao UBND Quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ khẩn trương lập phương án, kế hoạch triển khai thí điểm. Đối với các địa bàn còn lại, tùy theo tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn sẽ xem xét thí điểm mở cửa lại một số hoạt động khi đạt các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Dưới đây là những biện pháp thay đổi đáng chú ý mà người dân cần nắm rõ