Quy định về chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử, không thu lệ phí gia hạn hộ chiếu Công dân có thể nhắn tin để tra cứu thông tin về cư trú; tăng tiền hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp; ngân hàng miễn giảm lãi vay do ảnh hưởng của dịch Covid-19; hướng dẫn về dạy học trực tuyến… là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 5/2021.

Không thu lệ phí gia hạn hộ chiếu từ 22/5

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Theo đó, trong Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèo theo không còn quy định về mức thu lệ phí gia hạn hộ chiếu.

Thông tư 219/2016/TT-BTC trước đây quy định lệ phí gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là 100.000 đồng/lần.

Thông tư 25 có hiệu lực từ ngày 22/5/2021.

Quy định về chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử

Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế có hiệu lực từ ngày 03/5/2021.

Theo đó, chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử được quy định như sau:

– Hồ sơ thuế điện tử gồm:

+ Hồ sơ đăng ký thuế; hồ sơ khai thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa;

+ Hồ sơ hoàn thuế; hồ sơ miễn giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; hồ sơ khoanh tiền thuế nợ; hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế;…

– Chứng từ nộp NSNN điện tử: chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP dưới dạng điện tử,…

– Các thông báo, quyết định, văn bản khác của cơ quan thuế dưới dạng điện tử.

Các chứng từ điện tử phải được ký điện tử theo quy định, trường hợp hồ sơ thuế điện tử có các tài liệu kèm theo ở dạng chứng từ giấy phải được chuyển đổi sang dạng điện tử theo quy định.

Ngân hàng miễn giảm lãi vay do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thông tư 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ có hiệu lực từ 17/5.

Trong đó, Thông tư hướng dẫn việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian 23/1/2020-31/12/2021. Khách hàng không có khả năng trả đúng hạn nợ gốc hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Đồng thời, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng được yêu cầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ đến ngày 31/12/2021 nếu khách hàng đáp ứng các điều kiện như phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021.

Công dân có thể nhắn tin để tra cứu thông tin về cư trú

Người dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an từ ngày 14/5 theo Nghị định 37/2021.

Trường hợp người dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân, cơ quan trên sẽ có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lần đầu tiên có hướng dẫn về dạy học trực tuyến

Điểm mới của Thông tư 09/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đó là học sinh được kiểm tra, đá giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến nếu không thể đến trường vì lý do bất khả kháng. Thông tư cũng hướng dẫn hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Thông tư 09/2021 là văn bản đầu tiên của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn về tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề

Từ ngày 15/5, mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ tăng lên 1,5 triệu đồng và 4,5 triệu đồng một người với mỗi khóa học trong thời gian trên 3 tháng và tối đa 3 tháng, theo Quyết định 17/2021 quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trước đây, mức hỗ trợ đối với lao động học nghề là 1 triệu đồng/người/tháng, không phụ thuộc vào thời gian đào tạo. Quyết định 17 cũng hướng dẫn những người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước ngày 15/5 nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề mới vừa nêu.

Hiệp định UKVFTA có hiệu lực

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5. UKVFTA được ký kết vào 29/12/2020 tại London, Vương quốc Anh. Việt Nam và Vương quốc Anh đã hoàn tất thủ tục trong nước cho phép áp dụng tạm thời hiệp định từ 1/1/2021.

Trong bối cảnh Vương quốc Anh đã chính thức rời khỏi EU và giai đoạn chuyển tiếp chuẩn bị kết thúc (31/12/2020), việc áp dụng tạm thời hiệp định sẽ đảm bảo thương mại song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh không bị gián đoạn sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp trong khi hai bên tiếp tục hoàn thành thủ tục trong nước phù hợp với quy định pháp luật mỗi bên.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 1,024 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy Hiệp định UKVFTA đã tạo ra động lực quan trọng trong việc phục hồi trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong năm nay.